Dárkové sady koření

Šilhání

Strabismus

stáčení oka, točení oka ke straně, uchylování oka ke straně, tupozrakost, amblyopie, konkomitující strabismus, souhybný strabismus, inkomitantní strabismus, paralytický strabismus, konkomitující šilhání, souhybné šilhání, inkomitantní šilhání, paralytické šilhání

Šilhání je příznak, který může mít dvě příčiny – centrální, jejíž příčina je v mozku, nebo periferní, kdy je příčina mimo mozek – ve nervech inervující okohybné svaly, přímo v okohybných svalech.

Při šilhání je zorné pole očí mírně posunuto a proto je v některém místě obraz rozdvojen. To pak může být příčinou dalších obtíží jako jsou bolesti hlavy nebo očí. Oči se pak mohou dívat ve stejném úhlu (konkomitující, souhybný strabismus) nebo se úhel mění při pohybech očí (inkomitantní, paralytický strabismus).

Jako esotropie se pak označeno, pokud se šilhající oko dívá dovnitř, exotropie, pokud se dívá ven. Hypertropie nebo hypotropie je, pokud se oko dívá směrem vzhůru nebo dolů.

Může šilhat jedno oko (monokulární strabismus), nebo se mohou oči střídat (alternantní strabismus).

Onemocnění se často objevuje v dětství, kdy může být způsobeno nerovnoměrným růstem. Je pak korigováno zakrytím zdravého oka, což nutí šilhající oko k práci a stočení správným směrem. Existují i operativní výkony.

Objevuje se u některých onemocnění centrálního nervového systému, často například u dětské mozkové obrny, u krvácení do mozku, některých hlavových nádorech atd.

Hlavní komplikací šilhání je rozvoj tupozrakosti (amblyopie). Ta vzniká hlavně u jednostranně šilhajících dětí do 6. roku.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.