Dárkové sady koření

Teplá kůže

horká kůže

Kůže je bohatě protkána cévami, které jí přivádějí kyslík spolu s živinami.Díky tomu je také zajištěna svalová práce ve svalech pod ní. Pokud je ale kůže prokrvena více – například při větší svalové práci nebo _při vzrušení, kdy jsou periferní místa těla zásobena více, je teplejší.

Teplá kůže celkově je dána nějakým centrálním procesemteplotou nebo horečkou. Také při sportovních výkonech je vlivem zvýšeného spalování energie teplota vyšší.

Pokud je kůže teplá ložiskově, může to být jedním z pěti příznaků zánětu – dalšími jsou bolest, zčervenání, otok a porucha funkce. Také alergická reakce na kůži vyvolá ložiskové zčervenání a zteplání – například v okolí štípance od hmyzu.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.