Dárkové sady koření

Vychýlení páteře do strany

skolióza

Páteř je tvořena samostatnými kostmi – obratli, které jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými destičkami. Páteří prochází páteřní kanál, kterým vede až k horním bederním obratlům mícha, níže jim procházejí míšní nervy jako tzv. koňský ocas (cauda equina). Mezi dvěma obratli také vystupují nervy, které vedou vzruchy k jednotlivým svalům.

Páteř je při pohledu zpředu rovná, pouze s mírným vybočením, které je ve většině případů pravostranné. Tato tzv. fyziologická skolióza (fyziologické vybočení páteře) je v oblasti třetího až pátého hrudního obratle. Vybočení je také pozorovatelné při jednostranném zatížení kostry (například přehozením břemene přes jedno rameno) nebo při stoji na jedné končetině.

Větší vybočení může mít několik příčin. Problém může být v nervech nebo ve svalech. Například při některých obrnách (typicky po dětské mozkové obrně) nejsou některé svaly zásobeny vzruchy, a proto ty, které jsou, táhnou za sval více a způsobí vybočení. Také roztroušená skleróza může být provázena skoliózou. Jinou příčinou mohou být poruchy stavby svalůsvalové dystrofie, kam patří vrozená onemocnění Beckerova a Duchenova svalová dystrofie.

Skolióza může být také způsobená vrozeným defektem některého obratle. Existují i další vrozené vady, které jsou často přítomné i s jiným syndromem.

Nemoci spojené s tímto příznakem:

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.