Dárkové sady koření

Změny osobnosti

porucha osobnosti

Změny osobnosti většinou nenastávají náhle, ale postupně, takže si jich spíše všimnou všichni okolo než je zaregistruje pacientovo nejbližší okolí. Jsou často přítomny u různým psychiatrickým onemocnění jako je paranoidní nebo schizofrenní onemocnění, Alzheimerova nemoc, alkoholismus nebo narkomanie. Také lidé s dlouhodobou depresí mají osobnost po určité době změněnou.

Změnění osobnosti se může také objevit po nějakém velmi traumatizujícím zážitku (znásilnění, únos, úmrtí blízkého člověka). Vyskytují se ale i u týraných jedinců. Mnohdy za změny osobnosti může i výchova, některá onemocnění, u kterých je přítomna právě změna osobnosti je často dědičná.

Nesmíme ale zapomínat, že na člověka neustále působí nové a nové vlivy a jeho mysl se vyvíjí díky novým poznatkům nebo názorům. Může se proto stát, že po dlouhé době někoho jakoby nepoznáváme, protože se chová zcela jinak než dřív. Také v některých krizových momentech, kdy od někoho očekáváme, že se bude chovat podle obrazu, jaký jsme si o něm udělali, může dojít k tzv. odhození masky a zcela jinému chování.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.