Dárkové sady koření

Zvracení

vomitus

blinkání

Zvracení je reflexní děj, při němž je obsah žaludku svalovou koordinací vypuzován ven z těla ústy. Tento děj je řízen z mozku z centra pro zvracení. Nastává hlavně po požití zkaženého jídla, při dietních chybách, při otravách (například alkoholem), někdy také po nepříjemném zážitku (odporné čichové nebo chuťové vjemy, traumatizující situace a podobně). Často nastává při závratích. Zvracení často předchází pocit na zvracení (nauzea).

Při zvracení dochází k uzávěru dýchacích cest, přesto je zde riziko vdechnutí zvratků. To je nebezpečné, protože pokud kyselý obsah steče až do plic, vyvolá zánět plic a průdušek – aspirační bronchopneumonii. Velmi nebezpečné je vdechnutí zvratků po požití benzínu nebo petroleje. Po těchto otravách by zvracení ani nemělo být vyvoláváno, protože riziko vzniku komplikací je příliš vysoké. Je ale nutné okamžitě vyhledat první pomoc.

Dalším rizikem vdechnutí zvratků je udušení se jimi. Proto pokud někdo zvrací a je v bezvědomí, měl by být uveden do stabilizované polohy a až do příjezdu záchranné služby kontrolován (hlavně dýchací a srdeční funkce).

Chronické zvracení může vyvolat změny přítomnosti iontů, takže vzniká metabolický rozvrat. Také je zde riziko dehydratace. Při dlouhodobém zvracení (v řádu měsíců až let) třeba při některých psychiatrických onemocněních jako je bulimie je také riziko chronického dráždění jícnu kyselým žaludečním obsahem a vznik zánětu jícnu nebo v horším případě Barettova jícnu, což je předstupeň rakoviny jícnu. Rovněž dochází k narušování zubní skloviny a častějšímu vzniku zubního kazu. Usilovným zvracením je také možné způsobit natržení bránice.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.